مرور برچسب

بام ایران

در ادامه بازدید و گفتگوهای استانی:چهارمحال و بختیاری، بام ایران میزبان مدیرعامل بیمه کوثر

دکتر آقادادی به منظور شرکت در نشست هایی با کارکنان، شبکه فروش و ذی نفعان بیمه کوثر به همراه تعدادی از معاونین و مدیران ستادی در سرپرستی استان چهارمحال و بختیاری حضور یافت.