مرور برچسب

انجمن حمایت از بیماران کلیوی

چالش های قیمت کلیه برای بیماران؛ هر کلیه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی خوزستان با اشاره به وضعیت بیماران دیالیزی استان، گفت: ۲ هزار و ۴۹۰ بیمار دیالیزی عضو انجمن حمایت از بیماران کلیوی هستند که یک هزار و ۱۱۰ نفر از این تعداد اهوازی‌اند.