مرور برچسب

انتقال سهام عدالت

شرط دریافت سود سهام عدالت متوفیان تا پایان سال ۱۴۰۲ اعلام شد+جزئیات

وراث متوفیان سهام عدالت از طریق شعب ۴ بانک و دفاتر ۴۴ کارگزاری منتخب در سراسر کشور می توانند انتقال سریع و رایگان اصل و سود سهام عدالت متوفیان را تا قبل از روز ۱۰ اسفند ماه سال جاری انجام دهند تا سود این سهام را تا پایان امسال دریافت کنند.