مرور برچسب

اموال بانک ملی

معرفی 30 رئیس شعبه موفق بانک ملی ایران

در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور که با محور «مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» به صورت غیرحضوری توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، 30 نفر از روسای موفق شعب بانک ملی ایران تقدیر شدند.

بازدید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها و شعبه وحدت

اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران با حضور در اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها و همچنین شعبه وحدت از نزدیک با فعالیت ها و عملکرد کارکنان و بخش های مختلف این اداره کل و شعبه آشنا و با همکاران دیدار و گفت و گو کردند.