مرور رده

مقالات

«تحریم های اقتصادی علیه ایران را متوقف کنیم.»

امانوئل دوپوی رئیس موسسه آینده نگری و امنیت اروپا ( IPSE ) در مقاله ای با عنوان فوق با ذکر آمارهای کلی از شیوع بیماری کرونا در جهان که هم اکنون 184 کشور جهان را مبتلا کرده است، با معرفی ایران به عنوان یکی از پر ابتلاترین کشورهای آسیا بعد از…