مرور رده

بورس

مهرآیندگان به عنوان واحد نمونه استان تهران انتخاب شد

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره امتنان و تقدیر از واحدهای نمونه استانی همزمان با هفته کار و روز کارگر با حضور معاون وزیر کار، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران و جمعی دیگر از مقامات برگزار گردید و از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد.