درباره ما

پایگاه خبری رخداد اقتصادی به بررسی جدیدترین رویدادهای اقتصادی ، بورس ، بانک و صنایع فعال کشور می پردازد. هدف اصلی این رسانه اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی برای افکار عمومی بدون جهت گیری است. با نظرات سازنده خود، ما را یاری کنید.