نمایشگاه خط ابریشم برگزار می شود

نمایشگاه خط ابریشم با آثاری از استاد بهمن پناهی ازجمهوری اسلامی ایران و نور الدین می گوانگ‌جیانگاز 8 مهر در گالری مجازی کمیسیون ملی یونسکو-ایران به آدرس https://gallery.irunesco.org/ برگزارمی شود.