مرور برچسب

کارمندان بانک

وزارت بهداشت کارمندان بانک‌ها را در اولویت دریافت واکسن قرار دهد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت بهداشت و درمان پرسنل به ویژه کارمندان مشغول در باجه‌ی بانک‌ها را در اولویت دریافت واکسن قرار دهد زیرا امکان انتقال ویروس کرونا در بانکها بسیار است.

شعب بانک ها؛ شاهراه انتقال ویروس کرونا

نزدیک به دو سال است که کشور درگیر ویروس منحوس کرونا است و شعب بانک ها بواسطه حضور مستمر مردم و اقشار مختلف برای انجام خدمات بانکی، تاکنون به عنوان کانون انتشار و یکی از شاهراه های انتقال ویروس کرونا محسوب می شوند. از طرفی وجود مشکلاتی چون…