مرور برچسب

عرضه نفت در بورس انرژی

وعده وزرای نیرو،نفت و صمت برای جلوگیری از خاموشی‌ها در زمستان/درخواست از قوه قضاییه برای باز کردن…

رئیس کمیسیون انرژی گفت: جلسه روز یکشنبه با هدف پیشگیری از خاموشی های مشابه تابستان سال جاری برگزار شد تا مردم و مشترکین خانگی دچار مشکل نشوند، همچنین از طرفی به صنایع کوچک و بزرگ که در تابستان لطمه اقتصادی وارد شد، مجدداً ضرر و زیان وارد…

احتمال تشکیل وزارت انرژی قوت گرفت

در صورت تشکیل سازمان ملی آب و هواشناسی کشور، احتمال به جریان افتادن طرحی در خصوص ادغام بخش برق با دیگر بخش های تأمین انرژی همچون نفت و گاز وجود دارد و بحث تشکیل وزارت انرژی و ادغام وزارت نیرو و نفت دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت.

روش‌های فعلی فروش نفت تایید شد

وزیر نفت درباره جلسه با وزرای ادوار نفت درخصوص روش‌ها و راهکارهای فروش نفت انجام شد، گفت: نتیجه تمامی صحبت‌ها و تبادل‌نظرها در خصوص فروش نفت این بود که وزرای سابق نفت روش‌ها و راهکارهای فعلی فروش نفت که از سوی وزارت نفت پیگیری می‌شود را…