مرور برچسب

بحران مواد غذایی

کاهش ۶۰ درصدی فروش در چلوکبابی‌ها/ غذای رستورانی هم گران می شود؟

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران با بیان اینکه چلوکباب و چلو خورش ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: اگر کالا و اقلام مورد نیازتهیه غذا گران‌تر شود، احتمال افزایش قیمت چلوکباب و چلو خورش در ماه‌های آینده زیاد است.

تهدید امنیت غذایی جهان با بحران اوکراین / وضعیت ذخایر استراتژیک ایران در روغن و گندم چگونه است؟

بحران امنیت غذایی حاصل از جنگ روسیه و اوکراین تبعات گسترده‌ای به صورت کوتاه مدت و حتی بلندتر در پی خواهد داشت. هر چند که بحران محصولاتی، چون گندم و افزایش گرسنگی در جهان به سرعت خود را نشان خواهد داد، اما در ادامه وضعیت ناپایدار اجتماعی و…