تذهیب‌ کاران از بهترین دارایی خود می‌گذرند/ بدهی ما به هنرمندانش

ایوبی گفت: تذهیب، هنر کتاب‌آرایی از عهد ساسانی تا بهامروز است. مردم این سرزمین با طلا، کتاب، شعر وکلام الهی را زرباران کردند. فکر می‌کنم هنر تذهیب یکنماد و سمبل است؛ سمبل فرهیختگی این مردم.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه مجازی تذهیب ایرانی درحالی برگزار شد که هنرمندان این هنر درباره این رشته، سخنگفتند. به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران،مراسم افتتاح نمایشگاه مجازی تذهیب ایرانی به میزبانیکمیسیون ملی یونسکوایران، شامگاه شنبه ۲۲ شهریورماه بااجرای عبدالمهدی مستکین در صفحه اینستاگرام این کمیسیون برگزار شد.

در ابتدای این برنامه سرور بخشی رییس موسسه فرهنگی اکوعنوان کرد: در هر ذره از خاک و آب این سرزمینِ سربلندان وسرافرازان، هنر موج می‌زند. سرمایه این قلمرو هنر است کهگذشتگان و امروزی‌ها را محو خودش کرده است. هرچند گنجاین سرزمین را بارها غارت و چپاول کرده‌اند ولی این هنر عالیمانند کوه‌های سر به فلک کشیده همچنان پابرجا و ماناست. ازمیان هنرهایی که در این خطه گوهربار از زمان ظهور از دورانساسانیان تاکنون مایه تفاخر بوده است میشود از هنر تذهیبیاد کرد. هنرمندان ما در هر گوشه از عالم سعی بر اینداشته‌اند که هنرشان پویا باشد به همین جهت برای جذب توجهمخاطبان و ماندگاری بیشتر آثار دست به تذهیب زده‌اند. درحالیکه توده‌ای از مردم در پی زراندوزی بوده‌اند این هنرمندانبا ظرافت، کالای والای خود را با زر میآراستند؛ یعنی هنرمندحاضر است بهترین دارایی خود را در راه ادامه فرهنگ و هنرسرزمین قربانی کند. هنر تذهیب از هنرهای ظریف و مورد توجهاست. امروز در بسیاری از کشورهای منطقه این هنر مانندزمان‌های گذشته با فراز و فرود همراه است ولی هنرمندانپرتلاش سعی بر این دارند که چراغ آن خاموش نشود.

وی افزود: موسسه اکو با همراهی کمیسیون ملی یونسکوایران، اولین نمایشگاه مجازی را با ارایه ۲۷ اثر نفیس برگزارمی‌کند. امیدوارم این امر آغاز اقدامات دیگر در زمینه معرفیهنرهای دیگر باشد. از اساتید برجسته که در این زمینه ما راهمراهی کردند، مجموعه یونسکو و دبیرکل محترم آن تشکرمی‌کنم و مطمئنم این تلاشها شمع این هنر را فروزان نگاهمی‌دارد. دست به دعا دارم که هنر همیشه آباد باشد. ما تاکنونچند مراسم خوب دیگر را با همراهی یونسکو برگزار کردیم وحالا در دوران کرونا که متاسفانه برگزاری تجمع ممنوع استکارهایمان به عرصه مجازی کشیده شده است؛ از اولینهمکاری پر بار ما می‌توانم به برگزاری سلسله نمایشگاههایمجازی اشاره کنم.

در ادامه حجت‌الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایراناظهار کرد: موسسه فرهنگی اکو، سرزمین تاجیکستان و منطقهنوروز را برای ما یادآوری می‌کند. تاجیکستان کشور بسیاردوست‌داشتنی است و مردمان گرمی دارد. هرکسی یکبار بهاین کشور سفر کند، عاشق آن و مردمانش می‌شود. هیچوقتفراموش نمی‌کنم که وقتی به دانشگاهی در خجند رفتم ازدانشجویان آنجا پرسیدم چند نفر دیوان حافظ را از بر هستند؟دو سوم دانشجویان حاضر در آنجا گفتند که آن را حفظهستند. پیوند ملت ایران و تاجیکستان ناگسستنی است ونمی‌توان مردم این دو کشور را از هم جدا کرد. یادم است درنمایشگاه خوشنویسی که در تاجیکستان داشتیم، دیدم کهخردسالان، نوجوانان و جوانان شعرهای رودکی را به زیباییمیخوانند بهطوریکه حس می‌کردیم تاجیکستان کشور شعر وادبیات است.

وی در ادامه گفت: تذهیب‌کاران واقعا به گردن مردم و این کشورحق بزرگی دارند. کلمه تذهیب عربی است و شاید به ذهن‌هانیاورد که تذهیب‌کاران زرنگار هستند. طلا یکی از فلزهایگران‌بها و عالی‌ترین دارایی مردم یک سرزمین است. طلا نماددارایی برای ما و ملت تاجیکستان است و واقعا باعث افتخاراست که مردم ارزشمندترین دارایی خود را پای کتاب ریختند. تذهیب، هنر کتاب‌آرایی از عهد ساسانی تا به امروز است. مردماین سرزمین با طلا، کتاب، شعر و کلام الهی را زرباران کردند. فکر می‌کنم هنر تذهیب یک نماد و سمبل است؛ سمبلفرهیختگی این مردم.

ایوبی توضیح داد: در هیچ تمدنی سراغ ندارم که مردم با طلا، کتاب را آرایش کنند. واقعا هنر تذهیب باعث افتخار ماست وباید این هنر را روی دست بگیریم و به دنیا نشان بدهیم. آرزویمن این است که مردم این کشور، آنهایی که ثروتی دارند،دولتمردان وبدانند که اگر آثار این هنرمندان را خریداری و بهدر و دیوار خود نصب کنند، به آن نوجوان و جوانی که به آن اثرنگاه میکند، هویت را آموزش میدهند. هنر تذهیب، هنر بزرگیاست ضمن اینکه می‌بینیم هنرمندان این رشته چقدر زحمتمی‌کشند، آنها ساعت‌ها ذره ذره بر جان کاغذ، زیبایی خلقمیکنند. من احساس میکنم به هنرمندان تذهیب، بدهی داریم،احساس می‌کنم تذهیب‌کاران ورق را عاشقانه به آغوش می‌کشندو آن را زرباران می‌کنند.

وی در پایان صحبت‌هایش گفت: ما نباید در مقابل کرونا تسلیمشویم، کرونا جسم ما را فراگرفته اما روح ما را هم آزار می‌دهدچون تقریبا همه محافل و انجمنها تعطیل شده‌اند. خوشحالم کهدر کمیسیون ملی یونسکو تسلیم نشدیم و  از همان آغاز کرونابرنامه‌هایی داشتیم و این برنامه‌ها را ادامه می‌دهیم.

سپس محمد نباتی استاد تذهیب و نگارگری بیان کرد: تذهیب‌کاران هر قطعه‌ای که زراندود می‌کنند، با آن زندگی و بهنوعی تذهیب نفس می‌کنند. وقتی آثاری را می بینم که انسان هادر عصر حاضر با این همه امکانات نمی‌توانند مانند آن را خلقکنند به این فکر می‌کنم که این آثار در آن زمان چگونه خلقشده‌اند. برای هنر تذهیب باید انرژی مضاعف و معنوی داشتهباشی؛ البته همراه با تذهیب نفس می‌توان آثار بیبدیل خلقکرد. خط و تذهیب همیشه در طول تاریخ همسو بوده‌اند،بهطوریکه اولین کتابی که تذهیب شد علاوه ‌بر داشتن نظمهندسی با خط خوش همراه شد.

وی ادامه داد: هر کدام از تذهیب‌ها، ایده‌های خاص دارند و اینارزشمند است. در طول تاریخ قطعاتی که با خط همراه بودند،بیشتر جلب توجه کردند. این ارزشمند است که سعی کنیم هنریکه باعث افتخار ایرانی است برای نسلهای آینده باقی بماند. امتیاز جوانان نسل حاضر این است که به کتب و منابع زیادیدسترسی دارند بنابراین امیدوارم در آینده شاهد تکاپوی بیشتردر میان جوانان باشیم. البته من چشماندازی وسیع در این هنرمی‌بینم چون تعداد علاقه‌مندان این هنر کم نیستند و این جایخوشحالی دارد.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.